Föreläsningar

TAEN33 Caps

Kursen TAEN33 Caps är uppdelad i två moment: Teori (Storseminarie) och Praktik (Gruppseminarie). Vi lär er allt om den ädla konsten att Capsa och presenterar på ett pedagogiskt sätt vilka Regler, Tillbehör och Kläder som krävs för en lyckad Caps. I TAEN33 Caps får ni dessutom ta del av de häpnadsväckande forskningsresultat som många års forskande på IDT resulterat i.

TAEN35 Häfv

I kursen TAEN35 Häfv får ni stifta bekantskap med den mycket betydelsefulla personen Erik Persson och lära er hur ölet kom till Norden.

HAEN69 Gasque

HAEN69 Gasque är IDT:s tredje föreläsning och handlar om Gasqueologi, dvs läran om festliga tillställningar. I denna mycket avancerade kurs koncentrerar vi oss på den stringenta definitionen av Gasque, som förutom själva festen innebär en sittning med mat, dryck och underhållning. I kursen kommer ni att lära er om olika Gasquetyper, Metoder och framförallt Tekniker som används vid Gasquening. Som vanligt följs föreläsningen av en laboration.